Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

iksinska
0372 0d8e 500
Reposted fromcytaty cytaty
iksinska
3069 25d7
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viabawelniana bawelniana
iksinska

January 05 2015

iksinska

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

January 03 2015

8678 e787
Reposted fromSuzi Suzi
iksinska
8021 a0e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianeti neti

January 02 2015

iksinska
iksinska
5075 b1bd
Reposted fromoutline outline viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
iksinska
5923 6279 500
Reposted fromlittlefool littlefool viabunuelo bunuelo
iksinska
 likes | tumblr
Reposted fromweightless weightless viabunuelo bunuelo

December 31 2014

iksinska
9401 14d2
Reposted fromkreatura kreatura viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

December 27 2014

iksinska

December 25 2014

iksinska
0537 cec9
Reposted fromscorpix scorpix viamessclew messclew
iksinska
5699 ec2b
Reposted fromnexxt nexxt viaadurowe adurowe
iksinska
8875 018f
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viaadurowe adurowe

December 24 2014

iksinska
iksinska
iksinska
2118 b70a 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaprelude prelude
iksinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl